Digital etterforskning og digitale spor

Digital etterforskning og digitale spor

Hva er digital etterforsking? 

igital etterforskning, også kjent som digital forensikk, har blitt stadig viktigere i dagens digitale verden. Mens fysiske etterforskere kan bruke DNA og fingeravtrykk for å løse saker, kan digitale etterforskere spore opp digitale bevis som kan gi viktig informasjon om en forbrytelse. Dette kan inkludere alt fra datainnbrudd til trakassering på nettet.

Digitale etterforskere bruker avanserte verktøy og teknologi for å undersøke og analysere digitale spor. Dette kan omfatte å undersøke datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter. De kan også søke etter informasjon som er lagret i skyen eller på sosiale medier.

Etterforskere som jobber innen digital etterforskning må være oppdatert på den nyeste teknologien og ha kunnskap om datamaskiner og programvare. De må også være i stand til å samarbeide med andre etterforskere og analytikere for å finne sammenhengende informasjon og bygge en sak.

Digital etterforskning er blitt en nøkkelkomponent i mange etterforskninger, og det er derfor viktig å sørge for at etterforskere har de nødvendige ferdighetene og ressursene for å kunne utføre denne typen arbeid. Med den økende mengden av digitale informasjon og den stadig mer sofistikerte teknologien som brukes, vil behovet for digital etterforskning fortsette å vokse i årene som kommer.

 Digitale spor

 Digitale spor refererer til elektroniske bevis som kan være relevante for å oppklare en forbrytelse eller hendelse. Disse sporene kan gi viktig informasjon om hva som har skjedd og hvem som er ansvarlig. Det kan være alt fra metadata fra en e-post eller bilder som er lastet opp på sosiale medier, til data som er lagret på en datamaskin eller mobiltelefon.

En digital identitet er laget ut ifra hvem du er på nettet. Rett og slett den digitale deg. Det finnes mange kategorier innen digitale spor, men jeg liker å holde ting simpelt. Digitale spor kan sees overalt. På likes, kommentarer og bilder. 

Vi kan dele opp de ulike sporene man finner på nettet i to kategorier: 

Aktive digitale spor og Passive digitale spor

De aktive digitale sporene er de vi med viten og vilje legger ut på nettet. Dette kan være profil bildet ditt, kommentarer og likes. Alt som er med på å si noe om hvem du er på nettet. Rett og slett ting som du skjønner at andre vil se.

De passive digitale sporene er de sporene vi legger igjen som vi ikke tenker over. Det er ting man ikke med viten og vilje legger ut for alle å se, men kan plant annet være IP- Adressen din, Cookies (informasjonskapsler) og andre logger på enhetene dine. Det er ofte disse sporene som kan være litt vanskeligere å finne, fordi de til en viss grad kan skjules. 

 

Det finnes flere kategorier av digitale spor som etterforskere kan lete etter, inkludert:

 1. Loggfiler: Dette er data som logges av systemer, som kan gi informasjon om aktivitet og hendelser. Det kan for eksempel være loggfiler som viser når en datamaskin ble brukt og hva som ble gjort på den.

 2. Metadata: Dette er informasjon som er lagret om en fil eller et bilde, som kan inkludere dato, tid og sted for opprettelse eller opplasting.

 3. IP-adresser: Dette er en unik adresse som tildeles enheter når de kobler seg til internett. IP-adresser kan brukes til å spore aktivitet på nettet.

 4. Elektroniske enheter: Dette kan inkludere alt fra mobiltelefoner og datamaskiner til smarte enheter som smartklokker eller smarthøyttalere. Data som er lagret på disse enhetene kan gi viktig informasjon om aktivitet og hendelser.

 5. Sosiale medier: Sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram kan gi viktig informasjon om hva som har skjedd og hvem som er involvert.

Det er viktig å merke seg at digitale spor kan være svært komplekse, og det kan være utfordrende å finne og analysere dem. Derfor er det viktig å ha etterforskere og eksperter som har erfaring og kunnskap innen digital etterforskning for å sikre at slike spor blir funnet og brukt på en måte som er rettferdig og nøyaktig.

 

 

Ressurser om du ønsker å lese mer om digitale spor og digital etterforskning: 

 

 1. "Digital Forensics Magazine" - Dette er en nettbasert publikasjon som fokuserer på digital etterforskning og digitale spor. Publikasjonen inneholder artikler, casestudier og anmeldelser av verktøy og teknologi for digital etterforskning.

 2. "SANS Digital Forensics and Incident Response" - Dette er en blogg som fokuserer på digitale spor og digital etterforskning. Bloggen inneholder artikler og casestudier om de nyeste trendene og teknologiene innenfor digital etterforskning.

 3. "Forensic Focus" - Dette er en nettbasert ressurs for digital etterforskning som inneholder artikler, casestudier og opplæringsressurser for digitale etterforskere.

 4. "The Sleuth Kit" - Dette er en open source verktøykasse for digital etterforskning som inneholder verktøy og ressurser for å analysere og undersøke digitale spor på datamaskiner og andre enheter.

 5. "The Digital Forensic Research Workshop" - Dette er en årlig konferanse som fokuserer på digital etterforskning og digitale spor. Konferansen tilbyr opplæringsmuligheter og diskusjonsforum for digitale etterforskere og eksperter.

 6. "Digital Forensics Association" - Dette er en organisasjon dedikert til å fremme forskning, utvikling og opplæring innen digital etterforskning og digitale spor. Organisasjonen tilbyr også muligheter for nettverksbygging og samarbeid.

 7. "National Cyber Forensics and Training Alliance" - Dette er en non-profit organisasjon dedikert til å bekjempe cyberkriminalitet gjennom opplæring, samarbeid og etterforskning. Organisasjonen tilbyr opplæringsressurser og tjenester for digital etterforskning og digitale spor.

 8. "Forensic Control" - Dette er en nettbasert ressurs for digital etterforskning og sikkerhet, med artikler og opplæringsressurser om digitale spor og digitale etterforskningsmetoder.

 9. "Digital Investigation" - Dette er en akademisk publikasjon som fokuserer på digital etterforskning og digitale spor, med artikler og forskningsrapporter om de nyeste trendene og teknologiene innenfor digital etterforskning.

Tilbake til bloggen