Digital vold

Digital vold

Internett, applikasjoner og sosiale medier kan misbrukes til å trakassere, mobbe, krenke, overvåke, utpresse og spre bilder eller videoer som man ikke vil ha ute. Det kan også være at man blir tilsendt eller vist overgreps materiale. Ordet Digital vold er ikke en "egen" form for vold, men er et begrep man bruker når ulike digitale plattformer er arenaer for vold og overgrep. 

 

Digital vold omfatter både psykisk vold, fysisk vold, seksuell vold, negativ sosial kontroll, økonomisk vold og andre former for vold. Mange av de ulike typene for vold opptrer samtidig. Man kan for eksempel bli utsatt for fysisk vold, og samtidig oppleve overvåking via mobil og pc, eller utpresses til å utføre seksuelle handlinger på nettet.

Former for digital vold

 • Trusler, ryktespredning stygge meldinger via nettet
 • Sporing, overvåking, stalking og kontroll på mobil og pc. (Gjelder også video overvåking i hjemmet)
 • Avlytting og bruk av programvare laget for overvåking (Stalkerware)
 • Å bli eksponert for seksualisert språk og materiale med seksualisert eller voldelig innhold. 
 • Å bli presset til å utføre seksuelle handlinger, poseringer, stripping, beføling foran web kamera eller liknende.
 • Å hacke og misbruke sosiale medier eller digitale enheter.
 • Identitets tyveri, falske profiler og å bestille varer og tjenester o noens navn. 

 (Hva Er Digital Vold?, Dinutvei.no.)

 

Konsekvenser av digital vold

I følge dinutvei.no er det fortsatt mangelfull forskning på feltet. Men det er all grunn til å tro at skadevirkningene av digital vold kan være like omfattende og alvorlige som ved annen type fysisk vold.  (Hva Er Digital Vold?Dinutvei.no.)

Ikke minst er det store konsekvenser om den digitale volden omfatter å spre bilder eller videomateriale. Slikt innhold kan bli sett av hele verden, og vil aldri forsvinne helt. 

Utsatt for digital vold - Hva gjør jeg?

De samme reglene gjelder på nettet, som i virkeligheten. Ulike former for digital vold, trenger ulike tiltak. I de fleste tilfeller anbefaler vi å anmelde til politiet, og starte innsamlingen av beviser selv. Dette finner du en guide på HER

Under følger informasjon om ulike typer vold og hva du kan gjøre:

 • Spredning av nakenbilder og videoer
 • Mobbing, hets og trakassering
 • Utpresning
 • Overvåking/Stalking/Stalkerware
 • Hacking
 • Identitets tyveri og falske profiler

Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt:

DinUtvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

 

Kirkens SOS

Telefon: 22 40 00 40 

SOS Meldingstjeneste

SOSChat

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Telefon: 800 57 000

 

Pårørendelinjen

Telefon: 90 90 48 48

pårørendesenteret.no - For voksne pårørende

ungepårørende - for barn og unge pårørende

 

VO-linjen

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner

Telefon: 116 006

 

Mental Helse - Hjelpetelefonen

Telefon: 116 123

 

Mental Helse - SiDetMedOrd

Her kan du skrive om det som er vanskelig i livet. Du kan skrive en anonym melding og så svar innen 24 timer. 

 

Jentevakta Trondheim og Tromsø

Landsdekkende telefon, chat og e-post tjeneste for unge jenter. 

Telefon Trondheim: 73 52 10 00

Tirsdag og torsdag

Telefon Tromsø: 77 63 32 65

E-post: mail@jentevakta.no

 

Røde Kors telefon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Mandag til Fredag: 09:00-16:00

Telefon: 815 55 201

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111

 

Slettmeg.no 

Gratis råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

telefon: 911 29 392

E-post: hjelp@slettmeg.no 

Tilbake til bloggen