Slette Google treff på navn

Slette Google treff på navn

Det kan være lurt å google seg selv, for å se hva slags informasjon som ligger ute. Den beste metoden for å skjule treff på google, er å fjerne kilden selv. Det kan fote være vanskelig. Her er lenker til guides for hvordan du kan fjerne slikt.

 

Tilbake til bloggen